ประกาศการใช้อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

แจ้งเมื่อวันที่ ๒๒ /๐๙/๒๕๖๐ เวลา 10-13.30 ลิงค์อินเตอร์ TOT จากอาคาร ๙ ห้อง server เกิดการดาว์ชั่วขณะ อาการเกิดจากสาย RJ45

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.