ประกาศจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 3 อัตรา

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.