ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.