การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ระบบรับสมัคร >>> https://admission.pi.in.th

ประกาศรับสมัครและคัดเลือก >>> https://admission.pi.in.th/admission/document/2560-Admissions-Announce.pdf

ขยายเวลาเรียกตัวสำรอง >>>  https://admission.pi.in.th/admission/document/additionalCall.pdf

การติดต่อวิทยาลัยฯ >>> งานทะเบียนฯ 038275663 ต่อ 161 กลุ่มงานวิชาการ

  • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ระบบรับสมัคร

 

     ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ ที่จะมาสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือให้เตรียมผลตรวจร่างกายมาให้พร้อม และมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติแนบทุกรายการ (การตรวจตาบอดสีและการได้ยิน ควรตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์และนำผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมาแสดงด้วย) สำหรับนักศึกษาที่สายตาสั้น ให้ตรวจทั้งแบบไม่ใส่แว่นตา และใส่แว่นตาตรวจค่ะ และควรตรวจสอบว่าแพทย์ได้ลงความเห็นครบทุกรายการ และได้ลงนามพร้อมประทับตราโรงพยาบาลเรียบร้อย

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.