อัตลักษณ์บัณฑิต : "บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ " เอกลักษณ์ของสถาบัน : " สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน " ปณิธาน : "คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"
  เมนูทั่วไป
 

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

  ฝากข้อความ
 
หมายเหตุ: ไม่มีข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
 
  เมนูสำหรับสมาชิก
 
_UMBIP 54.81.129.89
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: scphc_com
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 16

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 38
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 38
  ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระบบงานคลีนิคทันตกรรม ระบบการจัดเก็บภาพถ่าย ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบงานห้องสมุด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ เวปบล็อก สมาคมทันตาภิบาล สมาคมศิษย์เก่า วสส.ชลบุรี ค้นหางานวิจัยออนไลน์ ระบบแจ้งซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์

 ข่าวประชาสัมพันธ์.: ร่างขอบเขตของ (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ฉบับแก้ไข คั้งที่ 1)
 
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

๑ ) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั,วไป จำนวน ๑๕๐ ชุด
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๓ ชุด

                                                                                  อ่านรายละเอียด

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 15:21:26 ICT (653 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์.: ประกาศการเลื่อนส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
เรียน  รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าภาค / ฝ่าย / ศูนย์ / หน่วย

                ตาม มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ มีมติให้เลื่อนวันส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากเดิมวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓  เป็นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓  ขอให้ทุกท่านดำเนินการ  โดยจัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ส่งมายังศูนย์พัฒนาบุคลากร  เวลาก่อน ๑๒.๐๐ น.)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 08:45:41 ICT (315 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์.: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)
                           
                                                                                อ่านรายละเอียด 
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 มี.ค. 10@ 09:17:10 ICT (574 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์.: ประกาศ เรื่อง แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการาร
 
 ประกาศ เรื่อง แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี    
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงหวัดชลบุรี   
ผู้บันทึก bum เมื่อ ศุกร์ 05 มี.ค. 10@ 14:49:21 ICT (463 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 1)
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์.: ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 
   
   
ผู้บันทึก bum เมื่อ พุธ 03 มี.ค. 10@ 08:41:43 ICT (415 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
380 เรื่อง (76 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 ]
  สายตรงผู้อำนวยการ
 
  
  โครงสร้างองค์กร
   กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
 ภาควิชาทันตสาธารณสุข
 ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 ภาควิชาเวชกิจฉุกเฉิน
  คลิปวีดีโอ YouTube
 
  ห้องโหวดภาพถ่ายออนไลน์
 1721 โหวด :: คะแนน 5
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


1110 โหวด :: คะแนน 5
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


3512 โหวด :: คะแนน 6
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


1011 โหวด :: คะแนน 6
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


3595 โหวด :: คะแนน 6
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


1118 โหวด :: คะแนน 6
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


977 โหวด :: คะแนน 6
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


3489 โหวด :: คะแนน 6
7 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


1759 โหวด :: คะแนน 6
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


1919 โหวด :: คะแนน 5
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...  Photo
 
  แกลอรีภาพถ่าย
 

550418222
550418222


550418220_copy
550418220_copy


550418219_copy
550418219_copy


550418217
550418217


550418215
550418215


550418212_copy
550418212_copy


550418205
550418205


550418196_Eiif
550418196_Eiif


550418177_copy
550418177_copy


550418168
550418168


แกลอรีภาพ

  SPEED TEST
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-275663-5 โทรสาร 038-282623-4