การจัดอบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

          การจัดอบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 4703 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

  • การจัดอบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  • การจัดอบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  • การจัดอบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  • การจัดอบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.