ขอเชิญข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3″ (วันนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2563)ใหม่ 

ขอเชิญข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3″  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ขั้นตอนการสมัคร

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 6 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. สแกน QR Code หรือเข้า http://etraining.scphc.ac.th กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ (วิธีสมัครอยู่ใน
เอกสารแนบ) ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

QR Code สมัครอบรม ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓

2. ชำระค่าลงทะเบียน คนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาท) ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดการชำระเงิน ได้ที่ http://www.scphc.ac.th โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 6 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓

  • จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 207-6-04729-8 ชื่อบัญชี : เงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
  • จ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  (แบบฟอร์ม ด้านล่าง)

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินด้วยการถ่ายรูปหลักฐานการชำระแล้วแนบไฟล์ในระบบรับสมัครออนไลน์
http://etraining.scphc.ac.th ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563

4. ดูประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้ที่ http://www.scphc.ac.th โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 6 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563


5. สแกน QR Code Line สมัครเข้ากลุ่มไลน์ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 เพื่อรับทราบข้อมูลการอบรม

6. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา ยาแก้ว 091 016 9760 , อ.สินีนาฏ โคตรบรรเทา 086 821 8795 , อ. พินรัชต์ งานไว 086 408 2488 หรือ 038 275 663 – 5 ต่อ 129

ไฟล์เอกสารประกอบ