ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ บัดนี้หมดเวลารับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ งานแพทย์แผนไทย (๓ อัตรา)

วสส.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (เหมาจ่าย) ระยะการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๓