ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ งานแพทย์แผนไทย (๓ อัตรา)ใหม่ 

วสส.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (เหมาจ่าย) ระยะการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๓