ข่าวสารวิทยาลัย

ขอเชิญข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3″ (วันนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2563)ใหม่ 

ขอเชิญข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3″  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ งานแพทย์แผนไทย (๓ อัตรา)ใหม่ 

วสส.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (เหมาจ่าย) ระยะการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพและกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ

วสส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพและกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ระยะการอบรมบรรยาย 63 ชั่วโมง ฝึกงาน 240 ชั่วโมง โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 09-2250-3944

1 2 3 7